Festivalis „Avanti“

English below

8 – asis tarptautinis kamerinės muzikos festivalis ,,Avanti” šiemet išsikėlė ambicingą tikslą – pirmą kartą Lietuvoje sukviesti profesionalius Lietuvos kamerinius orkestrus į vieną renginį. Festivalis 2019 metų pavasarį taps ,,kamerinių orkestrų festivaliu”. Siekis – leisti publikai išgirsti ir įvertinti Lietuvos kamerinius orkestrus ir jų parengtas išskirtines kamerinės muzikos programas. Skirtingų Lietuvos regionų kameriniai orkestrai atlieka ir savo krašto kompozitorių kūrinių sklaidą, taigi dar vienas festivalio tikslas – pristatyti skirtingų regionų Lietuvos kompozitorių muziką: Klaipėdos kamerinis orkestras atliks programą pristatydamas iškilaus Klaipėdos kompozitoriaus Eduardo Balsio kūrybą – 2019 m. minint 100 – ąsias kompozitoriaus gimimo metines, Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras pristatys sostinės regiono kompozitorius, Kauno VDU kamerinis orkestras – žymių Kauno kompozitorių kūrybą (Juozo Naujalio – minint 150 – ąsias kompozitoriaus gimimo metines ir Giedriaus Kuprevičiaus – kompozitoriaus 75 – ojo jubiliejaus proga).

Kadangi festivalis kasmet ieško kuo išskirtinesnių kamerinių sudėčių, skambesio įvairovės (2018 m. festivalis pristatė šveicarų šiuolaikinės muzikos kompozitoriaus Fabian Müller pasaulinę premjerą – koncertą violončelei, fortepijonui keturioms rankoms ir kameriniam orkestrui, 2017 m. – premjerą Lietuvoje – lenkų kompozitoriaus Mikolaj Majkusiak ,,Rhythm games” akordeonui, mušamiesiems ir kameriniui orkestrui, Liutauto Janušaičio dvigubo albumo ,,Two different sides” pristatymo Lietuvoje koncertą (greta kamerinio orkestro ir saksofonininko L. Janušaičio pasirodė džiazo atlikėjai), pirmą kartą Kaune suskambo Arvydo Malcio ,,Vox clamantis in deserto” (,,Šaukiantis balsas dykumoje”), 2016 m. premjerą Lietuvoje – Brazilų kompozitoriaus Andre Mehmari koncertą ,,Strambotti” klarnetui, akordeonui ir styginių orkestrui ir t.t.) Šiais metais festivalio solistais taps Baltijos gitarų kvartetas (skambės Chris Ruebens siuita ,,Paprasto žmogaus istorijos’ gitarų kvartetui ir kameriniam orkestrui ir kt.) ir valstybinis choras ,,Vilnius” (skambės J. MacMillan’s ,,Seven Last Words from the Cross”).

VDU Kamerinis orkestras ir festivalis ,,Avanti” – neatsiejami vienas nuo kito. Festivalio programoje orkestras kasmet atlieka intriguojančias kamerinės muzikos pasaulines naujienas, taip gaudamas galimybę realizuoti savo idėjas, ieškoti ir eksperimentuoti. 2019 m. tikslas – pakviesti kolegas kamerinius orkestrus ir surengti išskirtinį kamerinės muzikos festivalį. Tai neabejotinai skatina atlikėjų tobulėjimą profesinėje srityje ir dovanoja klausytojams naujus muzikinius atradimus, vykdo kamerinės muzikos sklaidą šalyje. Viena iš festivalio siekiamybių – svečiai iš užsienio, kasmet į festivalį atvežantys savo aplinkos kultūrinę įvairovę ir pasidalinantys ja su Kaune kuriančiais menininkais muzikuojant kartu vienoje scenoje. Festivalyje jau dalyvavo atlikėjai iš JAV, Italijos, Pietų Korėjos, Šveicarijos, Kanados, Rumunijos, Austrijos, Jungtinės Karalystės, Ukrainos, Rusijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos. Šiais metais festivalyje dalyvaus atlikėjai iš Kinijos ir Belgijos.

  • Festivalio vadovė Rita Bieliauskaitė
  • Festivalio komunikacijos vadovė Miglė Oželytė
  • Organizatorius Vytauto Didžiojo universitetas
  • Festivalį remia Lietuvos kultūros taryba
  • Facebook Festivalis Avanti

Chamber music festival ‘Avanti’ is having the eighth festival this year. ‘Avanti’ invited professional chamber orchestras in Lithuania to attend the festival this year. This type of event is the first one in Kaunas and Lithuania. The festival will become known as ‘chamber orchestras festival’ in spring 2019. This ambitious aim will allow the audience to listen to various chamber orchestras from all over Lithuania. The program is already exclusive! Various regions will be presenting the composers their area is famous for. For example, Klaipėda chamber orchestra will perform Eduardas Balsys pieces – as it is going to be 100 years since the composer was born; The Vilnius City Municipality St. Christopher chamber orchestra will present the music of the great composers who were born in the capital city; Kaunas Vytautas Magnus university chamber orchestra will perform music of famous composers who lived in Kaunas (commemorating 150 years since Juozas Naujalis was born and to celebrate 75th jubilee for composer Giedrius Kuprevičius).

As the festival is always looking for different chamber compositions and music variety (In 2018 modern music composer Fabian Muller from Switzerland presented concert for cello, grant piano for 4 hands and chamber orchestra; In 2017 a polish composer Mikolaj Majkusiak performed ‘Rhythm games’ for accordion, percussion and chamber orchestra; Liutautas Janušaitis presented a double album ‘Two different sides’ (saxophonist L. Janušaitis was accompanied by Chamber Orchestra and jazz performers); First time in Kaunas the audience had a chance to listen to Arvydas Malcis music ,,Vox clamantis in deserto”; In 2016 composer from Brazil Andre Mehmari presented a concert ‘Strambotti’ for clarinet, accordion and chamber orchestra). This year we will have a pleasure to present you the Baltic quartet for Guitars (Chris Ruebens ‘Paprasto žmogaus istorijos’) and national choir ‘Vilnius’ (J. MacMillan’s ,,Seven Last Words from the Cross”).

Vytautas Magnus university chamber orchestra and festival ‘Avanti’ are inseparable. Chamber orchestra performs the newest pieces of chamber music by realising its ideas and staying open to further musical experiments. The aim for 2019 is to invite all chamber orchestras in order to hold an exclusive music festival this year. This, by all means, motivates the performers’ professional abilities and helps to exceed the ordinary and reach for extraordinary by providing the listeners with the newest musical discoveries in our country. Every year we have quests from all over the world who kindly bring a piece of their culture and music to share with us here in Kaunas. Performers form USA, Italy, South Korea, Switzerland, Canada, Romania, Austria, Great Britain, Estonia, Latvia, Poland already entertained Lithuanian audience during our previous ‘Avanti’ festivals. This year we are having quests from China and Belgium. Hope the audience enjoys the festival as much as we all do which will help the music thrive and flourish in the future.

  • Director of The Festival Rita Bieliauskaitė
  • Communications Manager Miglė Oželytė
  • Organizer Vytautas Magnus University
  • Sponsor Lithuanian council for culture
  • Facebook  Festivalis Avanti