71-oji pasaulinė akordeonų taurė. Atidarymo koncertas.