Kražių festivalis 2022

Rugpjūčio 20d. atlikome koncertinę programą Muzikiniai vasaros akordai kartu su Ona Kolobovaite, Liudu Mikalausku ir
Egidijum Bavykinu. 

Nuotraukos- Virginijus Mankus.