Skaralinės muzikos valanda

Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčioje

Liepos 28d. 13:00val.
Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčioje
Skaralinės muzikos valanda
Dalyvaus solistės: Karolina Činikaitė, Iveta Kalkauskaitė, Ingrida Kažemėkaitė, Gabrielė Kuzmickaitė, Viktorija Zeilikovičiūtė.
VDU kamerinis orkestras, diriguojamas Jono Janulevičiaus.
Koncertą veda – Ieva Vaznelytė.
Daugiau informacijos: https://operetta.lt