Chorinės muzikos festivalis „Dainoje tautos dvasia”

Kretinga

2022 m. lapkricio 26 d.

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Šv. Mergelei Marijai bažnyčia
(Vilniaus g. 2, Kretinga)

18.00 val. – Šv. Mišios
19.00 val. – Festivalio koncertas

 

KONCERTO PROGRAMA
„Oi lekia, lekia” – Donatas Zakaras
„Pater noster” – Donatas Zakaras
„Laiškai Sofijai” – Donatas Zakaras
„MAGNIFICAT” – Donatas Zakaras

SOLISTAI:
Lina Dambrauskaitė (sopranas)
Tadas Girininkas (bosas)
Vytauto Didžioio universiteto kamerinis orkestras
vyr. dirigentas Vytautas Lukočius
Dirigentas Artūras Dambrauskas
Koncerto vedėja Aušrine Zulumskytė

FESTIVALIO DALYVIAI:
Valstybinis choras „Vilnius”,
meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas Artūras Dambrauskas
Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro „Žvejų rūmai”
mišrus choras „Cantare”, vadovas Artūras Dambrauskas,
chormeisteris Ramūnas Baršauskas
Klaipėdos universiteto mišrus choras ,,Pajūrio aidos”.
vadovas Algirdas Šumskis
Kretingos rajono kultūros centro kamerinis choras ,,Kristale”
vadovė Kristina Rimiėnė
Palandos kultūros ir jaunimo centro kamerinis choras
vadovas Edmundas Jucevičius