Lietuvių kompozitorių sakralinė muzika

Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika

Spalio 14 d. 16 val. Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika.

Koncertas „Lietuvių kompozitorių sakralinė muzika“, skirta Lietuvos atkūrimo 100-čiui.

VDU kamerinis orkestras. Diriguoja Jonas Janulevičius.
Solistai: Živilė Lamauskienė, Rita Preikšaitė, Tomas Ladiga, Jonas Lamauskas

Koncertas NEMOKAMAS!