VDU gimtadienyje – Garbės profesoriaus regalijos prof. L. Mažyliui

 

Vasario 15 dieną, ketvirtadienį, Vytauto Didžiojo universitete (VDU) vyko šventinis renginys, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai ir valstybingumo šimtmečiui. Iškilmėse taip pat buvo minimas ir 96-asis universiteto gimtadienis, o profesoriui Liudui Mažyliui buvo įteiktos Garbės profesoriaus regalijos.

Iškilmingą VDU Senato posėdį pradėjo pirmininkas, prof. Zigmas Lydeka, kuris savo kalboje universitetą pavadino vienu prasmingiausių lietuvių laisvės simbolių. 1918 m. vasario 16-ąją paskelbus nepriklausomybę, vos po ketverių metų duris atvėrė ir Lietuvos universitetas, 1930-aisiais pervadintas kunigaikščio Vytauto Didžiojo vardu. Atėjus II pasauliniam karui ir šalį užėmus okupantams, VDU buvo uždarytas, tačiau atsikūrė Sąjūdžio laikais, 1989-aisiais – bendromis išeivijos ir Lietuvos mokslininkų pastangomis.

„Universitetas iškyla kaip vertybių ir idėjų vienovė, akademinės dvasios ir laisvės koncentracija. Ne veltui planuojant metams statome kryžius, dešimtmečiams – sodiname medžius, o amžiams – ugdome žmoniją. Universitetas išliko kaip vienas prasmingiausių lietuvių laisvės simbolių. Jis buvo brangus okupuotai Lietuvai, o laisvojo pasaulio lietuvius skatino telktis Kūrybos ir mokslo simpoziumuose brandinant universiteto atkūrimo idėją“, – sakė prof. Z. Lydeka.

Renginyje skambėjo ir VDU Tarybos pirmininko, Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimas. Jo Ekscelencija susirinkusiems priminė, jog laikinoji sostinė buvo vieta, kur atsiskleidė 1918-aisiais atkurta Lietuvos Respublika.

 

„Nemeluosiu pasakydamas, kad Vasario 16-osios Aktas buvo paskelbtas Vilniuje, bet virto realybe Kaune – Kauno Lietuvoje. Todėl nuoširdžiai sveikinu su švente savo mylimą Kauną ir mylimą VDU šeimą. Tebūnie Vasario 16-osios jubiliejus ir iš jo sklindanti šviesa moraliniu akstinu mums gyventi saugant vienybę, tautinį ir žmogiškąjį solidarumą“, – renginio svečiams linkėjo Prezidentas.

Iškilmių metu profesoriui Liudui Mažyliui buvo įteiktos VDU Humanitarinių mokslų Garbės profesoriaus vardo regalijos. Įvertinimas mokslininkui skirtas už nuopelnus Lietuvos istorijai, Vokietijoje suradus istorinį dokumentą – 1918 m. vasario 16 d. nutarimą dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymo, ilgalaikį mokslinį ir pedagoginį darbą ir universiteto vardo garsinimą.

„Markas Aurelijus yra pasakęs, kad žmogus vertas tiek, kiek verti jo tikslai ir darbai, o Liudo Mažylio darbai kalba už Jį patį. Žiūrėdamas į profesorių, matau pilietišką, aktyvų, jautrų ir nepaliaujantį ieškoti mūsų Universiteto žmogų. Vasario 16-osios Aktas Vokietijoje nebuvo atrastas atsitiktinai – VDU visuomet puoselėjome ieškojimo dvasią, norą trinti ribas tarp disciplinų, požiūrių. Es muss sein. Taip turi būti“, – pristatydamas prof. Liudą Mažylį, sakė VDU rektorius prof. Juozas Augutis.

Dėkodamas už suteiktą garbingą titulą, prof. L. Mažylis savo kalboje pasidžiaugė, jog atrastas Nepriklausomybės aktas padėjo tautai vieningai sutarti dėl savo istorijos.

„Kartais atrodo, kad atsirado ne tik popierius, ne tik dokumentas. Kažkuria prasme mes iš naujo atradome save – galbūt išmanesnius, geriau suvokiančius, kaip rekonstruoti savo pačių istoriją. Neskubame susipriešinti dėl interpretacijų arba to, ką reiktų pirmiausia įamžinti. Suprantame, kad vieningas istorijos supratimas iškart suteikia svarbų pagrindą sutelktiems sprendimams dėl ateities“, – kalbėjo profesorius.

 

Po šventinių sveikinimų ir regalijų įteikimo prof. L. Mažyliui, Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui ir VDU gimtadieniui skirtame renginyje vyko VDU Kamerinio orkestro ir VDU Akademinio choro „Vivere Cantus“ šventinis koncertas, kurio metu skambėjo lietuvių kompozitorių kūriniai. Solistai – VDU Muzikos akademijos absolventai, Kauno valstybinio muzikinio teatro kolektyvo nariai: sopranas Ingrida Kažemėkaitė ir baritonas Andrius Apšega. Dirigavo VDU Kamerinio orkestro vyriausiasis dirigentas Jonas Janulevičius.

Renginio metu VDU didžiosios salės 2 a. fojė veikė „Senųjų Lietuvos žemėlapių“ paroda. 2004 m. Hiutenfelde (Vokietija) dr. Jonas Norkaitis VDU padovanojo savo sukauptą didelę apie 300 m. senumo žemėlapių kolekciją. Žemėlapiai atspindi istorinius įvykius, tautų ir valstybių raidą; pasak organizatorių, praskleidus istorinės užmaršties skraistę čia galima rasti fizinės geografinės ir prasmingos visuomeninio pobūdžio informacijos. Tai svarbus šaltinis ne tik istorikui profesionalui, bet ir įdomi, praeitį liudijanti medžiaga kiekvienam piliečiui, besidominčiam savo valstybės praeitimi. Po iškilmingo Senato posėdžio paroda bus perkelta į VDU istorijos menę S. ir S. Lozoraičių muziejuje (K. Donelaičio g. 58) ir kovo 1-15 d. bus atvira lankytojams.

Po renginio buvo galima su autoriaus autografu įsigyti debiutinę profesoriaus L. Mažylio  knygą „99 metai po įvykio“ (leidykla „Šviesa“).  Pats autorius knygos žanrą vadina „veiksmo dokumentika“. Knygoje istoriniai faktai persipina su išmone. Rizikingos rekonstrukcijos papildo neginčytiną realybę. Tikras istorinis faktas – Vasario 16-osios Akto suradimas Berlyne – aiškinamas fantastinėmis prielaidomis, kai kuriose vietose pasitelkiama mistika, nesuvaldomo laiko, nesibaigiančių kelionių, ieškojimų ir išsipildymo motyvai.